Bộ điện di đứng

mỗi trang
Bộ điện di đứng Protein wide

Bộ điện di đứng Protein wide

Các ứng dụng cho Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, chiều thứ hai và phân ly axit nucleic. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và châu Âu: ISO9001 và ISO14001

Vui lòng gọi
Bộ điện di đứng Protein mini

Bộ điện di đứng Protein mini

Sử dụng cho các ứng dụng Mini SDS PAGE, Native TRANG, Gradient, Hai chiều và phân ly axit nucleic. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO9001 và tiêu chuẩn ISO14001

Vui lòng gọi
Bộ điện di đứng Cleaver Scientific

Bộ điện di đứng Cleaver Scientific

- Sử dụng cho các ứng dụng Mini SDS PAGE, Native TRANG, Gradient, Hai chiều và phân ly axit nucleic

Vui lòng gọi
Bộ điện di đứng

Bộ điện di đứng

Bộ điện di đứng của Cleaver Scientifc tiện lợi cho các ứng dụng phân tích Protein và Acid Nucleic trong lĩnh vực khoa học sự sống từ tách chiết, tinh sạch đến phân tích các thành phần của Protein.

Vui lòng gọi
Bộ điện di đứng

Bộ điện di đứng

Bộ điện di đứng của Cleaver Scientifc tiện lợi cho các ứng dụng phân tích Protein và Acid Nucleic trong lĩnh vực khoa học sự sống từ tách chiết, tinh sạch đến phân tích các thành phần của Protein

Vui lòng gọi

Top

   (0)