Bộ điện di ngang

mỗi trang
Bộ điện di ngang

Bộ điện di ngang

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific được thiết kế lý tưởng cho việc tách chiết các acid nucleic và các ứng dụng cho sinh học phân tử. Bộ điện di ngang multiSUB đáp ứng được tất cả các yêu cầu cho các ứng dụng các mẫu DNA và RNA từ thấp đến trung bình.

Vui lòng gọi
Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Thiết kế để sàng lọc nhanh số lượng mẫu lớn của Clonal hoặc PRC. Bộ điện di ngang multiSUB screen hỗ trợ chạy mẫu với số lượng lớn nhất lên đến 672 mẫu/ gel. Điều đó cho phép chạy và phân tích chính xác 96 giếng trên microplate

Vui lòng gọi
Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang MultiSUB maxi được thiết kế cho độ chính xác cao với số lượng mẫu lớn như tách dòng hoặc PCR. MultiSUB maxi cho khả năng tách chiết cao và mở rộng số lượng mẫu chạy.

Vui lòng gọi
Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang multiSUB choice được mở rộng tính năng. Ba khay gel để lựa chọn: 15 x 7cm, 15 x 10cm and 15 x 15cm; Chọn lược và khay gel có thể chạy được 210 mẫu trên gel. Lý tưởng cho việc phân tích các đoạn giới hạn, chuẩn bị mẫu hoặc kiểm tra với số lượng mẫu lớn

Vui lòng gọi
Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific dòng multiSUB midi Lý tưởng cho việc kiểm tra nhanh các mẫu từ PCR và tách dòng (cloning). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 và ISO 14001

Vui lòng gọi
Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific

Bộ điện di ngang multiSUB mini được thiết kế cho kiểm tra nhanh các mẫu gel với số lượng mẫu DNA, RNA từ nhỏ đến trung bình. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 14001

Vui lòng gọi

Top

   (0)