Bộ điện di ngang

multiSUB

Cleaver Scientific- Anh

12 tháng

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific được thiết kế lý tưởng cho việc tách chiết các acid nucleic và các ứng dụng cho sinh học phân tử. Bộ điện di ngang multiSUB đáp ứng được tất cả các yêu cầu cho các ứng dụng các mẫu DNA và RNA từ thấp đến trung bình.

BỘ ĐIỆN DI NGANG

Hãng sx: Cleaver Scientific- Anh

Xuất xứ: Anh

Mô tả:

Bộ điện di ngang Cleaver Scientific được thiết kế lý tưởng cho việc tách chiết các acid nucleic và các ứng dụng cho sinh học phân tử. Bộ điện di ngang multiSUB đáp ứng được tất cả các yêu cầu cho các ứng dụng các mẫu DNA và RNA từ thấp đến trung bình.

Sản phẩm multiSUB gồm 5 sản phẩm:

1. MSMINI:

Ưu tiên cho kiểm tra nhanh các mẫu, đặc biệt cho các đoạn giới hạn tách dòng. Các khay cho MSMINI rất kinh tế cho việc tách chiết, hỗ trợ lên đến 64 mẫu.

2. MSMIDI:

Các thiết bị này tương thích với các khay gel có cùng chiều dài nhưng độ rộng lớn hơn, chạy được nhiều mẫu hơn MSMINI trong cùng điều kiện chạy mẫu

3. MSCHOICE

Độ rộng của khay gel lớn hơn và khả năng chạy mẫu gấp 2-3 lần so với MSMINI và MSMIDI. Lựa chọn các cổng sao cho phù hợp với kỹ thuật sàng lọc DNA, RNA, tách dòng và chuẩn bị mẫu.

4. MSCHOICEST

Là phiên bản kế tiếp của MSCHOICEST, hệ thống hoàn hảo cho việc mở rộng các mẫu yêu cầu độ tinh sạch cao từ 96 giếng microplates và blocks, sử dụng các khay 15x 20cm và 15x 25 cm và 28 mẫu đa kênh tương thích với các cổng. Cũng có thể sử dụng cho việc chuẩn bị mẫu

5. MSMAX

Hệ thống có bề rộng lớn hơn sử dụng cho việc chuẩn bị và hiệu suất cao. Các lược với độ rộng tương thích cho pipep đa kênh chạy từ 96 giếng và block gia nhiệt. Thích hợp cho kỹ thuật phân tích  RFLP, Southern và Northern blotting, thư viện DNA và phân tích các đoạn PCR

 

Video giới thiệu bộ điện di Cleaver:

 

Để được tư vấn về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3B

Phòng Kinh doanh: 0948.27.99.88- Mr. Ba

Email: ba.thietbi@gmail.com

Top

   (0)