Chỉ số sợi Denier, Tex, Dtex, Ne là gì và cách tính

Máy đo chỉ số denier, ne, tex, dtex

 

Chỉ số sợi là gì?

 

 • Là chỉ số được tính theo trọng lượng của sợi dệt chia cho chiều dài quy định theo từng loại đơn vị có trọng lượng 1kg.

 • Ví dụ chỉ số Denier thì có chiều dài sợi 9.000 mét. 1000 D có nghĩa là sợi dài 9 km có trọng lượng bằng 1 kg.

 

 Chi số sợi là gì?

 

 • Là chi số được tính bằng chiều dài sợi chi cho khối lượng của sợi quy chuẩn. Chi số sợi là nghịch đảo của chỉ số sợi.

 

 

Thiết bị cần thiết để đo chỉ số và chi số sợi:

 

 • Cân chuyên dụng đo chỉ số, chi số: Có thể dùng cân phân tích 03 số lẻ bình thường. Nhưng với cân chuyên 

 

dụng sẽ hiển thị trực tiếp các chỉ số như Denier, Dtex, Tex, Ne, New, ... ( Liên hệ nếu cần thiết)

 

 

Mật độ theo chiều dài:

 

 • Độ dày hoặc đường kính của sợi là một trong những đặc tính cơ bản. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đánh giá nào 

có ý ngĩa cho đại lượng này.

 • Vì vậy một hệ thống biểu thị độ mảnh của sợi bằng cách đo khối lượng của một độ dài sợi đã biết đã được đưa

 ra. Đại lượng này được biết đến như là mật độ theo chiều dài và nó thể đo  được với độ chính xác cao nếu

 

 sử dụng với một chiều dài sợi đủ lớn để tránh gây sai số.

 

 • Có hai hệ thống xác định mật độ theo chiều dài được sử dụng: Trực tiếp và gián tiếp

 

Hệ thống trực tiếp tính chỉ số sợi:

 
 • Hệ thống trực tiếp biểu thị mật độ theo chiều dài dựa trên việc đo khối lượng trên một đơn vị chiều dài sợi

 • Chiều dài trong hệ thống là cố định

 • Sợi mảnh hơn có chỉ số thấp hơn

Công thức chung của hệ thống trực tiếp là : N = (W x l)/L

Trong đó: 


               N : chỉ số sợi
               W: khối lượng lượng mẫu sợi
                L: chiều dài mẫu
                l: đơn vị của hệ thống chiều dài

 

Bảng công thức tính chỉ số sợi Denier, Decitex, Militex, Kilotex, jute count, Yarn count

 

Tóm lại định nghĩa của các phép tính trên được hiểu như sau:

 

Tex - số gam sợi chia cho 1.000 mét sợi.


Denier - số gam sợi chia cho 9.000 mét sợi.


Decitex ( Dtex) - số gam sợi chia cho 10.000 mét sợi.

 

Millitex (Mtex)số mili gam sợi chia cho 1.000 mét sợi.

 

Kilotex ( Ktex)số kgam sợi chia cho 1.000 mét sợi.


1 tex = 10 decitex 

 

Ví dụ: 

 

Số Tex của sợi chỉ ra trọng lượng theo gam 1000 mét sợi.

 

Vì vậy, 40Tex có nghĩa là 1000 mét sợi nặng 40g.

 

 

Hệ thống gián tiếp tính chi số sợi:

 
 • Đây là hệ thống đo  mật độ dài sợi cổ điển

 • Nó được tính bằng cách lấy chiều dài sợi chia cho trọng lượng quy chuẩn của sợi.

 

 • Hệ thống này thường được biết đến như chi số.

 • Sợi mảnh hơn có chỉ số cao hơn.

 

Công thức chung của hệ thống gián tiếp là : N = (L x w) / (l x W)


Trong đó:

               N : chi số sợi
               W: khối lượng lượng mẫu sợi
                L: chiều dài mẫu
                l: đơn vị của hệ thống chiều dài
               w: đơn vị của hệ thống khối lượng
 
 
Chi số sợi Ne, Nm YSW Dewbury, NeK Yarn count
 

Chi số len NeK = số con sợi có chiều dài 560 yard trên 1 pound

Chi số bông Ne = số con sợi có chiều dài 840 yard trên 1 pound

Chi số mét Nm =  số Km chiều dài trên 1 Kg
 
 
Bảng chuyển đổi giữa các hệ thống đo chi số
  tex decitex
(dtex)
denier
(den)
Metric No.
(Nm)
English Cotton No. (Ne)
tex   10 x tex 9 x tex 1000 / tex 591 / tex
decitex(dtex) dtex / 10   0.9 x dtex 10000 / dtex 5910 / dtex
denier(den) den / 9 den / 0.9   9000 / den 5314 / den
Metric No.(Nm) 1000 / Nm 10000 / Nm 9000 / Nm   0.59 x Nm
English Cotton No. (Ne) 591 / Ne 5910 / Ne 5314 / Ne Ne x 1.69  

 

 

Thông tin liên hệ:

Để được tư vấn xin vui lòng liên hệ:

 Mr Chung:        0982.220.581

 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3B

 

Ngoài ra quý khách cần sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm chúng tôi cũng rất sẵn lòng phục vụ quý khách.

Top

   (0)