Chỉ số sợi Denier, Tex, Dtex, Ne là gì và cách tính

Chỉ số sợi là gì:

 

 • Là chỉ số được tính theo trọng lượng của sợi dệt với chiều dài quy định theo từng loại đơn vị có trọng lượng 1kg.

 • Ví dụ chỉ số Denier thì có chiều dài sợi 9.000 mét. 1000 D có nghĩa là sợi dài 9 km, có trọng lượng bằng 1 kg.

 

Mật độ theo chiều dài:

 

 • Độ dày hoặc đường kính của sợi là một trong những đặc tính cơ bản. Tuy vậy, không có cách nào để đo đường

kính sợi theo một cách  có ý nghĩa.

 

 • Một hệ thống biểu thị độ mảnh của sợi bằng cách đo khối lượng của một đọ dài sợi đã biết đã được đưa ra. Đại

lượng này được biết đến như là mật độ theo chiều dài và nó thể đo đạc được với độ chính xác cao nếu sử dụng

 

một lượng chiều dài vừa đủ

 

 • Có hai hệ thống xác định mật độ theo chiều dài được sử dụng: Trực tiếp và gián tiếp

 

Hệ thống trực tiếp:
 
 • Hệ thống trực tiếp biểu thị mật độ theo chiều dài dựa trên việc đo khối lượng trên một đơn vị chiều dài của sợi

 • Chiều dài trong hệ thống là cố định

 • Sợi mảnh hơn có chỉ số thấp hơn

 • Những phương pháp chính được sử dụng là:


Tex - khối lượng tính bằng gram trên 1000 mét


Denier - khối lượng tính bằng gram trên 9000 mét


Decitex - khối lượng tính bằng gram trên 10000 mét


1 tex = 10 decitex


Công thức chung của hệ thống trực tiếp là : N = (W x l)/L

Trong đó: 


               N : chi số sợi
               W: khối lượng lượng mẫu sợi
                L: chiều dài mẫu
                l: đơn vị của hệ thống chiều dài


Hệ thống gián tiếp:
 
 • Đây là hệ thống đo lường mật độ theo chiều dài cổ điển

 • Nó dựa trên chiều dài của trong một đơn vị khối lượng của sợi thường được biết đến như chi số

 • Là hệ thống dựa trên khối lượng xác định

 • Sợi mảnh hơn có chỉ số cao hơn

 • Những phương pháp chính được sử dụng là:

Chi số len New = số con sợi có chiều dài 560 yard trên 1 pound

Chi số bông Nec = số con sợi có chiều dài 840 yard trên 1 pound

Chi số mét Nm =  số Km chiều dài trên 1 Kg
 
Công thức chung của hệ thống gián tiếp là : N = (L x w) / (l x W)

Trong đó:

               N : chi số sợi
               W: khối lượng lượng mẫu sợi
                L: chiều dài mẫu
                l: đơn vị của hệ thống chiều dài
               w: đơn vị của hệ thống khối lượng
 
 
Bảng chuyển đổi giữa các hệ thống đo chi số
  tex decitex
(dtex)
denier
(den)
Metric No.
(Nm)
English Cotton No. (Ne)
tex   10 x tex 9 x tex 1000 / tex 591 / tex
decitex(dtex) dtex / 10   0.9 x dtex 10000 / dtex 5910 / dtex
denier(den) den / 9 den / 0.9   9000 / den 5314 / den
Metric No.(Nm) 1000 / Nm 10000 / Nm 9000 / Nm   0.59 x Nm
English Cotton No. (Ne) 591 / Ne 5910 / Ne 5314 / Ne Ne x 1.69  

 

>> xem thêm Thiết bị đo chỉ số sợi Denier
 

Thông tin liên hệ:

Để được tư vấn xin vui lòng liên hệ:

 Mr Chung:        0982.220.581

 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 3B

 

Ngoài ra quý khách cần sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm chúng tôi cũng rất sẵn lòng phục vụ quý khách.

Top

   (0)