Lò nung Samheung 1800°C

mỗi trang
Lò nung 1800 độ C thí nghiệm

Lò nung 1800 độ C thí nghiệm

Lò nung thí nghiệm nhiệt độ cao đến tận 1800C với nhiều dung tích khác nhau từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp

Vui lòng gọi

Top

   (0)