Máy đo độ hấp thụ sản phẩm không dệt - Nonwovens Absorption Tester,

(0 đánh giá)

TN120

Máy đo độ hấp thụ của sản phẩm không dệt, để xác định độ hấp thụ chất lỏng của sản phẩm không dệt, bao gồm kiểm tra thời gian hấp thụ nước, kiểm tra độ hấp thụ nước, kiểm tra tỷ lệ hấp thụ nước.

Features

Nonwovens Absorption Tester, to determine the liquid absorption of nonwovens, including water absorption time testing, water absorption test, water absorption rate test.

PLC and touch panel controlled ensures convenient operation and precise controlling. Micro-printer is equipped to print test results.

Range is 200g (0.01g); lifting speed is 40mm/s

Standards

ISO 9073-6 Edana 10.3 GB/T 24218.6 IST 10.1

 


 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)