Máy kiểm tra độ hấp thụ nước tiểu Run-off test

(0 đánh giá)

TN130

Nonwovens Run-off Tester được sử dụng để xác định tổn hao chất lỏng cho sản phẩm không dệt. Thiết bị này dùng để đo lượng chất lỏng thử (mô phỏng nước tiểu ) chảy xuống mẫu thử là vải không dệt khi một rót chất lỏng thử nghiêm lên mẫu thử vải không dệt được đặt trên môi trường hấp thụ tiêu chuẩn và đặt trên mặt phẳng nghiêng.

 

 

Nonwovens Run-off Tester is used for determination of liquid loss for nonwovens.
A piece of standard absorption media is placed under and the specimen, and the combined sample are placed in a tilted pad, measuring when a specific amount of artificial urine to flow downward to the combined sample. The liquid penetrates nonwovens and be absorbed by absorption medium. Weigh the standard absorption media before and after test; the performance of fluid loss of nonwoven samples is evaluated according to the change of the weight of the absorption media.

Standards

Edana 152.0 ISO 9073-11

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)