Thiết bị vật liệu

Máy kéo nén vạn năng là gì và ứng dụng thí nghiệm

Máy kéo nén vạn năng là gì và ứng dụng thí nghiệm

Máy kéo nén vạn năng được biết đến là thiết bị dùng để kiểm tra độ bền kéo nén, đâm, xé vật liệu. Từ "vạn năng" thể hiện rằng máy có thể kiểm ra rất nhiều các tiêu chuẩn cho cường độ kéo, nén cho vật liệu, kể cả vật liệu hỗn hợp và các công trình trên thế giới. ( Theo Wikipedia)

Top

   (0)