Tủ ấm CO2

mỗi trang
Tủ ấm CO2 có lắc

Tủ ấm CO2 có lắc

Tủ ấm CO2 tích hợp sẵn máy lắc hoặc máy quay

Vui lòng gọi
Tủ ấm CO2

Tủ ấm CO2

Các tủ này lý tưởng cho việc thí nghiệm nuôi cấy tế bào động vật, trứng, tinh trùng, các tế bào kỵ khí, các tế bào vi khuẩn và các mô đặc biệt

Vui lòng gọi

Top

   (0)