Tủ an toàn sinh học cấp 2

mỗi trang
Tủ thao tác PCR

Tủ thao tác PCR

Tủ thao tác PCR được sử dụng rộng rãi cho các thí nghiệm, đảm bảo sự tinh sạch môi trường cho các tế bào nguy hiểm, buồng bệnh, xử lý virus, nuôi cấy tế bào động vật và các cơ quan, tế bào thực vật, thực phẩm, dược phẩm,…

Vui lòng gọi
Tủ an toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 được sử dụng cho các thí nghiệm trong môi trường sạch như xử lý các tế bào nguy hiểm, lâm sàng, xử lý virus, nuôi cấy tế bào động vật, tế bào thực vật, thực phẩm, dược phẩm, ww,..

Vui lòng gọi

Top

   (0)