Tủ sấy chân không SH SCIENTIFIC

Tủ sấy chân không Hàn Quốc SH Scientific 

 

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ SH Scientific

 

       SH-VDO-08NG - 8LSH-VDO-30NG - 30L 

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ SH Scientific, SH-VDO-08NG - 8L, SH-VDO-30NG - 30L Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ SH Scientific, SH-VDO-08NG - 8L, SH-VDO-30NG - 30L

 

        SH-VDO-70NG - 64L, SH-VDO-125NG - 125L

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ SH Scientific, SH-VDO-70NG - 64L, SH-VDO-125NG - 125L

 

       SH-VDO-216NG - 216L

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ SH Scientific, SH-VDO-216NG- 216L

 

 

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ SH Scientific

 

        SH-VDO-30NH - 27L,  SH-VDO-70NH - 64L

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ SH ScientificTủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ SH Scientific

 

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ SH Scientific

 

       SH-VDO-30NS, SH-VDO-70NS

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ SH ScientificTủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ SH Scientific

        SH-VDO-125NS

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ SH Scientific

 

 

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientific

 

        VDO-PK-S1, VDO-PK-S2

ủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientificủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientific

 

        VDO-PK-S3

ủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientific

        SH-PK-G1, SH-PK-G2, 

ủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientificủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientific                              SH-PK-G3,    SH-PK-G4

ủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientificủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientific

 

       SH-PK-H1,    SH-PK-H2

ủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientificủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy làm lạnh SH Scientific

mỗi trang
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 350 độ C, 64L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 350 độ C, 64L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 350 độ C, 27L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 350 độ C, 27L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 216L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 216L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 125L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 125L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 64L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 64L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 27L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 250 độ C, 27L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 450 độ C, 125L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 450 độ C, 125L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 450 độ C, 64L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 450 độ C, 64L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 450 độ C, 27L

Tủ sấy chân không có bẫy hơi lạnh 450 độ C, 27L

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không  450 độ C 64L

Tủ sấy chân không 450 độ C 64L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 450 độ C 125L

Tủ sấy chân không 450 độ C 125L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không  450 độ C 27L

Tủ sấy chân không 450 độ C 27L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không  350 độ C 64L

Tủ sấy chân không 350 độ C 64L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 350 độ C 27L

Tủ sấy chân không 350 độ C 27L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không  250 độ C 216L

Tủ sấy chân không 250 độ C 216L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 250 độ C 125L

Tủ sấy chân không 250 độ C 125L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không 250 độ C 64L

Tủ sấy chân không 250 độ C 64L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không  250 độ C 27L

Tủ sấy chân không 250 độ C 27L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không  250 độ C 8L

Tủ sấy chân không 250 độ C 8L

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi

Top

   (0)