Tủ sấy Samheung SH Scientific

Tủ sấy Hàn Quốc  Samheung ( SH-Scientific)

với các dải nhiệt độ và thể tích như:  250 độ, 350 độ, 500 độ 54L, 90L, 150L, 100l, 2000l

 

Các loại tủ sấy thông dụng như: 

 

Tủ sấy phòng sạch

Tủ sấy công nghiệp

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức ( tuần hoàn không khí nóng)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên

 

Natural Convection Oven, Horizontal-Flow, Natural Convection type   120V 230/220V
SH-DO-54NGE
SH-DO-100NGE
SH-DO-149NGE
 
APin® ECO Forced Convection Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection type  120V 220/230V
SH-DO-54FGE
SH-DO-100FGE
SH-DO-149FGE
 
APin® Natural Convection Oven, Horizontal-Flow, Natural Convection type, Built-in Viewing Window 120V 220/230V
SH-DO-54NG
SH-DO-100NG
SH-DO-149NG
 
APin® Forced Convection Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection type, Built-in Viewing Window  120V 220/230V
SH-DO-54FG
SH-DO-100FG
SH-DO-149FG
SH-DO-250FG
SH-DO-360FG
SH-DO-550FG
 
APin® 350 ℃ Drying Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection type  120V 220/230V
SH-DO-90FH
SH-DO-150FH
SH-DO-250FH
SH-DO-360FH
SH-DO-550FH
 
APin® 500 ℃ Drying Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection type  120V 220/230V
SH-DO-90FS
SH-DO-150FS
SH-DO-90FS
SH-DO-150FS
 
APin® Cleanroom Drying Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection under 100 class  120V 220/230V
SH-DO-90FG
SH-DO-150FG
SH-DO-251FG
 
APin® 250 ℃ Industrial Drying Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection type, Built-in Viewing Window 220V, 220/230V
SH-IDO-864FG
SH-IDO-1152FG
SH-IDO-2250FG
SH-IDO-3612FG
 
 
APin®  300 ℃ Industrial Drying Oven, Horizontal-Flow, Forced Convection type, 220V, 3Ø
SH-IDO-864FH
SH-IDO-1152FH
SH-IDO-2250FH
SH-IDO-3612 FH
 
 
APin® Vacuum Oven 120V
SH-VDO-08NG
SH-VDO-30NG  
SH-VDO-70NG
SH-VDO-125NG
SH-VDO-216NG     
 
350 ℃ Vacuum Oven 120/220V 
SH-VDO30NH
SH-VDO70NH
 
450 ℃ Vacuum Oven 220/230V
SH-VDO30NS
SG-VDO70NS
SG-VDO125NS
 
APin®Vacuum Oven Package 250°C-220/30V
VDO-PK-G1 
VDO-PK-G2 
VDO-PK-G3
VDO-PK-G4 
 
APin®Vacuum Oven Package 350°C-220/230V
VDO-PK-H1
VDO-PK-H2
 
APin® Cold Trap Bath-220V
SH-CTBR1
SH-CTBR2
mỗi trang
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 350C - SH Scientific SH-PK-H2

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 350C - SH Scientific SH-PK-H2

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 350C - SH Scientific SH-PK-H1

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 350C - SH Scientific SH-PK-H1

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G4

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G4

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G3

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G3

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G2

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G2

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G1

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 250C - SH Scientific SH-PK-G1

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 450C - SH Scientific VDO-PK-S3

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 450C - SH Scientific VDO-PK-S3

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 450C - SH Scientific VDO-PK-S2

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 450C - SH Scientific VDO-PK-S2

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 450C - SH Scientific VDO-PK-S1

Tủ sấy chân không Hàn Quốc có bẫy hơi lạnh 450C - SH Scientific VDO-PK-S1

Tủ sấy chân không có bẫy lạnh thường dùng để ngăn không cho hơi bay ra từ mẫu vào trong bơm chân không đảm bảo thiết bị vận hành bền bỉ lâu dài không bị bẩn hoặc ngăn dầu hoặc dung dịch của bơm chân không khuếch tán vào khoang sấy chân không làm ảnh hưởng đến mẫu.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ C - SH Scientific SH-VDO-70NS

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ C - SH Scientific SH-VDO-70NS

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ C - SH Scientific SH-VDO-125NS

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ C - SH Scientific SH-VDO-125NS

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ C - SH Scientific SH-VDO-30NS

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 450 độ C - SH Scientific SH-VDO-30NS

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ C - SH Scientific SH-VDO-70NH

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ C - SH Scientific SH-VDO-70NH

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ C - SH Scientific SH-VDO-30NH

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 350 độ C - SH Scientific SH-VDO-30NH

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-216NG

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-216NG

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-125NG

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-125NG

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-70NG

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-70NG

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-30NG

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-30NG

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-08NG

Tủ sấy chân không Hàn Quốc 250 độ C - SH Scientific SH-VDO-08NG

Tủ sấy chân không thường được sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 220 độ C 150L SH SCIENTIFIC SH-DO-149NGE

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 220 độ C 150L SH SCIENTIFIC SH-DO-149NGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 220 độ C 100L SH SCIENTIFIC SH-DO-100NGE

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 220 độ C 100L SH SCIENTIFIC SH-DO-100NGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên 220 độ C 54L SH SCIENTIFIC SH-DO-54NGE

Tủ sấy đối lưu tự nhiên 220 độ C 54L SH SCIENTIFIC SH-DO-54NGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 546L SH SCIENTIFIC SH-DO-550FG

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 546L SH SCIENTIFIC SH-DO-550FG

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 360L SH SCIENTIFIC SH-DO-360FG

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 360L SH SCIENTIFIC SH-DO-360FG

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 150L SH SCIENTIFIC SH-DO-149FGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 150L SH SCIENTIFIC SH-DO-149FGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 100L SH SCIENTIFIC SH-DO-100FGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 100L SH SCIENTIFIC SH-DO-100FGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 54L SH SCIENTIFIC SH-DO-54FGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 220 độ C 54L SH SCIENTIFIC SH-DO-54FGE

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy phòng sạch  91L và 150L có chức năng làm sạch không khí.

Tủ sấy phòng sạch 91L và 150L có chức năng làm sạch không khí.

- Thích hợp sấy chất bán dẫn, màn hình LCD và các linh kiện điện tử cần điều kiện sấy trong không khí sạch. - Có thể được sử dụng trong môi trường làm việc bình thường cũng như phòng sạch vì nó có chức năng làm sạch không khí.  - Tạo ra luồng không khí sạch qua 100 lớp lọc khí. - Tủ sấy dùng cho phòng sạch có 2 dung tích 91L và 150L

Vui lòng gọi
Tủ sấy 500 độ C 91l 150l SH Scientific

Tủ sấy 500 độ C 91l 150l SH Scientific

Tủ sấy 500 độ C kiểu đối lưu cưỡng bức nhiệt độ cao còn được ứng dụng mạnh mẽ trong các thử nghiệm cơ lý như: kiểm tra độ bền của nhựa, da giầy,lưu hóa cao su, các linh kiện điện tử… và nhiều ứng dụng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy 350 độ C, 91l, 150l, 250l, 360l, 550l SH Scientific

Tủ sấy 350 độ C, 91l, 150l, 250l, 360l, 550l SH Scientific

TỦ SẤY 350 ℃ chỉ có kiểu đối lưu cưỡng bức với bốn loại dung tích 91L 150L, 360L, 550L . -Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, Chứng nhận CE .

Vui lòng gọi
Tủ sấy 250 độ C, 54l 100l 150l 250l SH Scientific

Tủ sấy 250 độ C, 54l 100l 150l 250l SH Scientific

Tủ sấy 250 độ C nhiệt độ cao 54l 100l 150l được dùng tại các phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp, y tế, ... Với nhiều ứng dụng như: sấy khô, khử trùng, ủ và nhiều chức năng khác.

Vui lòng gọi
Tủ sấy công nghiệp 250 độ C SH SCIENTIFIC

Tủ sấy công nghiệp 250 độ C SH SCIENTIFIC

- Loại tủ sấy này có thể tích lớn dùng để sấy số lượng lớn vật liệu trong cùng một thời điểm trong lĩnh vực công nghiệp. - Dùng để sấy các vật liệu trong công nghiệp mà không yêu quá khắt khe về độ sạch của không khí - Tủ đạt tiêu chuẩn ISO9001:2008 và chứng nhận CE

Vui lòng gọi

Top

   (0)