Lò nung 1800°C SH SCIENTIFIC

mỗi trang
Lò nung thí nghiệm dạng ống 1700 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống 1700 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống nhiệt độ cao tới 1800°C của hãng SH SCIENTIFIC có xuất xứ Hàn Quốc gồm có các mã sản phẩm sau: SH-FU-50TS, SH-FU-80TS, SH-FU-100TS, SH-FU-120TS
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm dạng ống 1800 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống 1800 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống nhiệt độ cao tới 1800°C của hãng SH SCIENTIFIC có xuất xứ Hàn Quốc gồm có các mã sản phẩm sau: SH-FU-50TS, SH-FU-80TS, SH-FU-100TS, SH-FU-120TS
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 22L

Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 22L

Lò nung 1800 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 11L

Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 11L

Lò nung 1800 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 4.5L

Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 4.5L

Lò nung 1800 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 22L

Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 22L

Lò nung 1700 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 11L

Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 11L

Lò nung 1700 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 4.5L

Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 4.5L

Lò nung 1700 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung 1700, 1800 độ C thí nghiệm

Lò nung 1700, 1800 độ C thí nghiệm

Lò nung thí nghiệm nhiệt độ cao đến tận 1800C với nhiều dung tích khác nhau từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp
Vui lòng gọi

Top

   (0)