LÒ NUNG SH SCIENTIFIC

 

LÒ NUNG SH SCIENTIFIC- HÀN QUỐC

 

1 Giới thiệu về hãng SH SCIENTIFIC

 

 Với hơn 30 năm kinh nghiệm, SH Scientific cung cấp đa dạng các thiết bị cho các phòng thí nghiệm sinh học, hóa học, dược phẩm, và trong lĩnh vực công nghiệp. Với các sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh nhờ ứng dụng các công nghệ cao vào sản phẩm và quản lý sản xuất hiệu quả.

Chi tiết xem tại đây

 

2 Các sản phẩm lò nung của hãng SH SCIENTIFIC

 

a. Lò nung 1050°C SH SCIENTIFIC

 

                                          

 

 

 

                                          

 

 

b. Lò nung 1200°C SH SCIENTIFIC

 

  - Lò nung 1200°C Muffle Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung 1200C tại đây

 

                                          

 

 

                                          

 

 

  - Lò nung ống 1200°C Tube Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung ống 1200C tại đây

 

 Gồm có các model: 

 

 - SH-FU-50STG:    dài 300mm đường kính ống phi 50mm 

-  SH-FU-80STG:    dài 300mm đường kính ống phi 80mm

-  SH-FU-100STG:  dài 300mm đường kính ống phi 100mm

-  SH-FU-120STG dài 300mm đường kính ống phi 120mm

 

 - SH-FU-50LTG:    dài 600mm đường kính ống phi 50mm 

-  SH-FU-80LTG:    dài 600mm đường kính ống phi 80mm

-  SH-FU-100LTG:  dài 600mm đường kính ống phi 100mm

-  SH-FU-120LTG dài 600mm đường kính ống phi 120mm

 

c. Lò nung 1500°C SH SCIENTIFIC

 

  - Lò nung 1500°C Muffle Furnace SH SCIENTIFIC

( Xem bảng so sánh các model lò nung 1500C tại đây

 

                                          

 

 

                                          

 

 

  - Lò nung ống 1500°C Tube Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung ống 1500C tại đây

 

 Gồm có các model: 

 

 - SH-FU-50TH:    dài 300mm đường kính ống phi 50mm 

-  SH-FU-80TH:    dài 300mm đường kính ống phi 80mm

-  SH-FU-100TH:  dài 300mm đường kính ống phi 100mm

-  SH-FU-120TH dài 300mm đường kính ống phi 120mm

 

d. Lò nung 1700/1800°C SH SCIENTIFIC

 

  - Lò nung 1700 Muffle Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung nhiệt độ cao 1700C tại đây

 

                                          

 

 

                                          

 

  - Lò nung 1800°C Muffle Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung nhiệt độ cao 1800C tại đây

 

                                          

 

 

                                          

 

  - Lò nung ống 1700°C Tube Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung ống 1700C tại đây

 

 Gồm có các model: 

 

 - SH-FU-50STS:    dài 300mm đường kính ống phi 50mm 

-  SH-FU-80STS:    dài 300mm đường kính ống phi 80mm

-  SH-FU-100STS:  dài 300mm đường kính ống phi 100mm

-  SH-FU-120STS dài 300mm đường kính ống phi 120mm

 

  - Lò nung ống 1800°C Tube Furnace SH SCIENTIFIC

 ( Xem bảng so sánh các model lò nung ống 1800C tại đây

 

 - SH-FU-50STS:    dài 300mm đường kính ống phi 50mm 

-  SH-FU-80STS:    dài 300mm đường kính ống phi 80mm

-  SH-FU-100STS:  dài 300mm đường kính ống phi 100mm

-  SH-FU-120STS dài 300mm đường kính ống phi 120mm

 

mỗi trang
Lò nung thí nghiệm dạng ống 1700 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống 1700 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống nhiệt độ cao tới 1800°C của hãng SH SCIENTIFIC có xuất xứ Hàn Quốc gồm có các mã sản phẩm sau: SH-FU-50TS, SH-FU-80TS, SH-FU-100TS, SH-FU-120TS
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm dạng ống 1800 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống 1800 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống nhiệt độ cao tới 1800°C của hãng SH SCIENTIFIC có xuất xứ Hàn Quốc gồm có các mã sản phẩm sau: SH-FU-50TS, SH-FU-80TS, SH-FU-100TS, SH-FU-120TS
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 11.2L

Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 11.2L

Lò nung 1050 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 7.4L

Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 7.4L

Lò nung 1050 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 5L

Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 5L

Lò nung 1050 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 3L

Lò nung thí nghiệm 1050 độ C, 3L

Lò nung 1050 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 22L

Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 22L

Lò nung 1800 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 11L

Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 11L

Lò nung 1800 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 4.5L

Lò nung thí nghiệm 1800 độ C, 4.5L

Lò nung 1800 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 22L

Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 22L

Lò nung 1700 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 11L

Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 11L

Lò nung 1700 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 4.5L

Lò nung thí nghiệm 1700 độ C, 4.5L

Lò nung 1700 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 36L

Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 36L

Lò nung 1500 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 22L

Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 22L

Lò nung 1500 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 11L

Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 11L

Lò nung 1500 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 4.5L

Lò nung thí nghiệm 1500 độ C, 4.5L

Lò nung 1500 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 27L

Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 27L

Lò nung 1200 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 14L

Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 14L

Lò nung 1200 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 4.5L

Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 4.5L

Lò nung 1200 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu và trong các nhà máy công nghiệp.
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 3L

Lò nung thí nghiệm 1200 độ C, 3L

Lò nung 1200 độ C của hãng SH SCIENTIFC thường được dùng trong thí nghiệm. Model SH-FU-3MG có thể tích 3l, kích thước trong 130×220×110 mm
Vui lòng gọi
Lò nung 1200 độ C thí nghiệm

Lò nung 1200 độ C thí nghiệm

Lò nung1200 độ C thí nghiệm có thể tích đa dạng từ 3 lit - 27 lit. Tấm nhiệt có độ bền cao ngăn hiện tượng sốc vật lý...
Vui lòng gọi
Lò nung thí nghiệm dạng ống 1500 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống 1500 độ C

Lò nung thí nghiệm dạng ống nhiệt độ cao tới 1500°C gồm có các mã sản phẩm sau: SH-FU-4MH; SH-FU-11MH; SH-FU-22MH; SH-FU-36MH
Vui lòng gọi
Lò nung 1700, 1800 độ C thí nghiệm

Lò nung 1700, 1800 độ C thí nghiệm

Lò nung thí nghiệm nhiệt độ cao đến tận 1800C với nhiều dung tích khác nhau từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp
Vui lòng gọi
Lò nung 1500 độ C thí nghiệm

Lò nung 1500 độ C thí nghiệm

Lò nung 1500°C gồm có các mã sản phẩm sau: SH-FU-4MH; SH-FU-11MH; SH-FU-22MH; SH-FU-36MH; với các dung tích lần lượt 4.5L, 11L, 22L, 36L.
Vui lòng gọi
Lò nung dạng ống 1200 độ C thí nghiệm

Lò nung dạng ống 1200 độ C thí nghiệm

Lò nung dạng ống 1200 độ C thí nghiệm. Mã sản phẩm: SH-FU-50TG SH-FU-80TG SH-FU-100TG tướng ứng với đường kính ống gia nhiệt: 50Φ, 80Φ, 100Φ.
Vui lòng gọi

Top

   (0)