Cách xác định chỉ số sợi denier, tex, dtex, Nm, Ne từ vải thành phẩm

Cách xác định chỉ số sợi denier, tex, dtex, Nm, Ne từ vải thành phẩm

Lưu ý trước khi thí nghiệm. 

- Việc chuẩn bị vải mẫu có kích thước càng lớn càng tốt vì độ chính xác khi tính toán càng cao. Phương pháp này chỉ áp dụng cho các loại vải có độ nhỏ đồng đều. 

- Trước khi thử, mẫu được đặt trong điều kiện khí hậu chuẩn theo quy định của hiện hành không ít hơn 16 giờ

Thiết bị thí nghiệm xác định chỉ số sợi từ vải thành phẩm:

- Máy đo cường lực sợi hoặc

- Máy do độ săn ( độ xoắn) sợi

- Cân phân tích chính xác đến 0.001g

- Kim gẩy

- Thước đo dài 1m có vạch chia chính xác đến 1mm

Với mẫu vải thông thường:  cắt ít nhất 2 băng vải hình chữ nhất chiều dài khoảng 500mm là tốt nhất , chiều rộng có chứa ít nhất 50 sợi dọc hoặc ngang.

Với mẫu là vải dệt kim:  

+ Đối với vải dệt kim đan ngang lấy ngẫu nhiên 10 mẫu thử trong mẫu thí nghiệm. Nếu mẫu thí nghiệm là vải có nhiều tổ tạo vòng lấy 10 mẫu thử từ 10 sợi liên tiếp trên một phần mẫu thí nghiệm.

+ Đối với vải dệt kim kép lấy 5 mẫu thử từ mỗi loại sợi

Cắt dọc theo hàng vòng và làm sạch những phần sợi thưa, cẩn thận lấy số mẫu theo yêu  cầu và bảo quản mẫu không bị rối và tơ xoắn.

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 2 đánh giá)

Top

   (0)