Chỉ số sợi Denier, Tex, Dtex, Ne là gì và cách tính

Máy đo chỉ số denier, ne, tex, dtex

1. Các khái niệm và định nghĩa

Yarn count là gì?

 • Yarn count à một biểu thức xác định độ mịn hoặc độ thô của sợi. Hay nói cách khác là đánh giá độ mảnh của sợi, từ đó ta có thể biết được sợi dày hoặc mỏng. Một định nghĩa được đưa ra bởi viện dệt may quốc tế - "Yarn count là một số đếm chỉ ra khối lượng trên một đơn vị chiều dài ( chỉ số sợi ) hoặc chiều dài của sợi trên một đơn vị khối lượng sợi ( chi số sợi ) "

Chỉ số sợi là gì?

 • Là chỉ số được tính theo trọng lượng của sợi dệt chia cho chiều dài quy định theo từng loại đơn vị có trọng lượng 1kg. Chỉ số càng nhỏ thì sợi càng mảnh, đường kính sợi càng nhỏ. 

Denier là gì?

 • Denier là số gam sợi của 9000 mét sợi. 1000D có nghĩa  sợi dài 9 km, có trọng lượng bằng 1000g. Denier là một đơn vị đo lường của Mỹ được sử dụng để xác định độ dày của sợi đơn, sợi chập được sử dụng trong việc tạo ra các sản phẩm vải và dệt.
 • Vải có chỉ số denier cao có xu hướng dày, cứng và bền, ngược lại vải có chỉ số denier thấp thì có xu hướng thẳng, mềm và mượt.
 • Denier thường được viết tắt bằng một chữ cái viết thường, chữ “d”, do đó loại vải có chỉ số 1000 denier sẽ được viết là “1000d”.

Tex là gì?

 • Tex cũng là đơn vị đo của chỉ số sợi dệt và được quy chuẩn là đơn vị quốc tế.  Đơn vị này thường được ký hiệu là Tt, và 1 Tt có nghĩa là: 1000 mét sợi có khối lượng 1 gam.

DTex là gì?

 • Dtex chính là decitex và được đổi như sau: 1 TEX = 10 Dtex

 • Các đơn vị khác như Mtex, Ktex vui lòng phần " Hệ thống trực tiếp tính chỉ số sợi ".

Chi số sợi là gì?

 • Là chi số được tính bằng chiều dài sợi chia cho khối lượng của sợi. Chi số sợi là nghịch đảo của chỉ số sợi.
 • Công thức tính chi số sợi vui lòng tham khảo phần " Hệ thống gián tiếp tính chi số sợi ".
 • Trong các nhà máy kéo sợi xơ ngắn, thường sử dụng đơn vị “độ mảnh” (ktex) cho công đoạn đầu (đến cúi ghép hay chải kỹ hoặc thậm chí sợi thô) và đơn vị “chi số” (Nm, Ne) cho các công đoạn phía sau (sợi thô, sợi con…).

 Chi số chỉ may là gì?

 • Chi số chỉ cũng chính là chi số sợi

Chi số Ne trong sợi là gì?

 • Chi số Ne là số lượng con sợi dài 840 yard (770m) trên mỗi pound (0.45kg). Đó chính là số hanks of skein có trọng lượng 1 pound (0,45 kg). Theo hệ thống này, chi số Ne càng cao, sợi càng mịn. Ở Hoa Kỳ, chi số bông từ 1 đến 20 được gọi là chi số thô. Một chiếc áo thun dệt kim đơn thông thường có thể dùng chi số từ 20 đến 40 ; ga trải giường tốt thường nằm trong khoảng từ 40 đến 80. Số này hiện đang được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xơ sợi.

2. Thiết bị cần thiết để đo chỉ số và chi số sợi:

 • Cân chuyên dụng đo chỉ số, chi số: Có thể dùng cân phân tích 03 số lẻ bình thường. Nhưng với cân chuyên 

dụng sẽ hiển thị trực tiếp các chỉ số như Denier, Dtex, Tex, Ne, New, ... ( Liên hệ nếu cần thiết)

Xác định mật độ dài sợi ( chi số và chỉ số sợi) :

 • Độ dày hoặc đường kính của sợi là một trong những đặc tính cơ bản. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đánh giá nào 

có ý ngĩa cho đại lượng này.

 • Vì vậy một hệ thống biểu thị độ mảnh của sợi bằng cách đo khối lượng của một độ dài sợi đã biết đã được đưa

 ra. Đại lượng này được biết đến như là mật độ theo chiều dài và nó thể đo được với độ chính xác cao nếu

 

 sử dụng với một chiều dài sợi đủ lớn để tránh gây sai số.

 

 • Có hai hệ thống xác định mật độ theo chiều dài được sử dụng: Trực tiếp và gián tiếp

3. Hệ thống trực tiếp tính chỉ số sợi:

 
 • Hệ thống trực tiếp biểu thị mật độ theo chiều dài dựa trên việc đo khối lượng trên một đơn vị chiều dài sợi

 • Chiều dài trong hệ thống là cố định

 • Sợi mảnh hơn có chỉ số thấp hơn

 • Công thức tính chỉ số sợi : N = (W x l)/L

Trong đó: 

               N : chỉ số sợi
               W: khối lượng lượng mẫu sợi
                L: chiều dài mẫu
                l: đơn vị của hệ thống chiều dài

Bảng công thức tính chỉ số sợi Denier, Decitex, Militex, Kilotex, jute count, Yarn count

 

Tóm lại định nghĩa của các phép tính trên được hiểu như sau:

Tex - số gam sợi chia cho 1.000 mét sợi.

Denier - số gam sợi chia cho 9.000 mét sợi.

Decitex ( Dtex) - số gam sợi chia cho 10.000 mét sợi.

Millitex (Mtex)số mili gam sợi chia cho 1.000 mét sợi.

Kilotex ( Ktex)số kgam sợi chia cho 1.000 mét sợi.

1 tex = 10 decitex 

Ví dụ: 

Số Tex của sợi chỉ ra trọng lượng theo gam 1000 mét sợi.

Vì vậy, 40Tex có nghĩa là 1000 mét sợi nặng 40g.

4. Hệ thống gián tiếp tính chi số sợi:

 
 • Đây là hệ thống đo mật độ dài sợi từ xa xưa.

 • Nó được tính bằng cách lấy chiều dài sợi chia cho trọng lượng sợi.

 

 • Hệ thống này thường được biết đến như chi số.

 • Sợi mảnh hơn có chỉ số cao hơn.

 

Công thức tính chi số sợi : N = (L x w) / (l x W)


Trong đó:

               N : chi số sợi
               W: khối lượng lượng mẫu sợi
                L: chiều dài mẫu
                l: đơn vị của hệ thống chiều dài
               w: đơn vị của hệ thống khối lượng
 
Chi số sợi Ne, Nm YSW Dewbury, NeK Yarn count
 
Chi số len NeK = số con sợi có chiều dài 560 yard trên 1 pound

Chi số bông Ne = số con sợi có chiều dài 840 yard trên 1 pound

Chi số mét Nm =  số Km chiều dài trên 1 Kg
 
Bảng chuyển đổi Ne to tex, denier to ne, dtex to ne, tex to ne, ...
 

Đổi từ Tex, Den, ne sang chi số mét Nm: 
Nm = 1000 / Tex
Nm = 9000 / den 
Nm = 1.693 * Ne
Đổi từ Nm, Tex, den sang chi số NeB
NeB  = 0.59 *Nm    
NeB  = 590 / tex 
NeB  = 5315 / den  
Đổi từ Nm, Den, NeB sang chỉ số Tex
Tex = 1000 / Nm
Tex = den/9
Tex = 590 / NeB
Đổi từ Nm, Tex, NeB sang chỉ số denier (den) 
den = 9000/ Nm
den = 9*tex 
den = 5314 / NeB 

 

Ngoài ra quý khách cần sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm chúng tôi cũng rất sẵn lòng phục vụ quý khách.

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 6 đánh giá)

Top

   (0)