Độ co rút của vải là gì và cách tính

Độ co rút của vải là gì?

  • Là tỷ lệ gia tăng phần trăm độ tăng hoặc giảm đi chiều dài mẫu vải so với kích thước ban đầu

sau một quá trình gia công.

  • Cách tính độ co rút như sau:

     1.  Tiến hành cắt mẫu có kích thước 60x60cm

​     2.  May đường may lên vải 50x50cm

     3. Gia công ( áp dụng các phương pháp giặt theo các tiêu chuẩn đã được chuẩn hóa)

     4. Đo thông số sau gia công

​     5. Áp dụng công thức tính độ co vải theo công thức:

                        L2 (%)= (Lo – L1)/ Lo x 100%  

    Trong đó:

     L2: Độ co rút vải

     L0: Chiều dài ban đầu của mẫu trước khi ủi

     L1: Chiều dài ban đầu của mẫu sau khi ủi.

Phương pháp xác định độ co của vải: 

  • Sản phẩm may mặc khi gia công thường có sự sai lệch về kích thước (độ co rút), đặc biệt là

​sau khi giặt, nhuộm. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả là kiểm tra ở nhiệt độ bao nhiêu, trong

thời gian bao lâu, sử dụng loại hóa chất nào và tùy theo từng loại chất liệu vải mà có độ co rút

khác nhau. 

Ví dụ: 

 

  • Cắt 2 mảnh vải có hình dáng kích thước như nhau
  • May chắp 2 bên như chắp sườn và giàng quần
  • Đo lại thông số rồi  đem giặt
  • Sau giặt, kiểm tra lại thông số
  • Chế độ giặt và điều kiện giặt:

             + Giặt ENZIN STON 30' , nhiệt độ là 55oC.

             + Xả tráng làm mềm 5' ,Sấy 30' ,nhiệt độ 55oC

Stt

Vị trí

Trước giặt

(cm)

Sau giặt

(cm )

1

Dọc vải tại vị trí có đường mí diễu

50

48.5

2

Dọc vải tại vị trí không có đường mí diễu

50

49

3

Ngang vải tại vị trí ống nhỏ

18

17.5

4

Ngang vải tại vị trí ống lớn

21.5

21

  • Kết quả:

     - Độ co dọc vải: 2%

     - Độ co ngang vải: 2.7%

Ngoài ra quý khách cần sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm chúng tôi cũng rất sẵn lòng phục vụ quý khách.

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (1.0 / 4 đánh giá)

Top

   (0)